Podpora sociálních služeb

Podpora sociálních služeb

Před dvaceti lety jsem byla u zrodu systémové podpory financování sociálních služeb, kdy město Třebíč bylo jedním z prvních měst v České republice, které se aktivně zapojilo do procesu komunitního plánování sociálních služeb.

více info
Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče

V současné Třebíčské koalici jsem měla z titulu neuvolněné radní města po 4 roky v gesci oblast prevence kriminality a drogové politiky. Je to moje srdeční záležitost. Několik let jsem na Třebíčské radnici byla na pozici manažerky, navrhovala zřízení komise, dotační podporu a oslovovala první odborníky, kteří se s problematikou prevence setkávají v profesním životě. Část z nich je v komisi od počátku jejího vzniku a přispívají svým otevřeným a lidským přístupem k diskuzi, osvětě, ke spolupráci, iniciaci či realizaci cíleně zaměřených projektů pro pachatele a oběti trestné činnosti a drogové závislosti. Příjemnou zprávou je, že kriminalita na území města klesá a významně k tomu přispívá právě koordinačních přístup, ochota ke spolupráci všech zainteresovaných složek a realizace efektivních opatření situační a sociální prevence. Mezi ně patří městský kamerový dohledový systém, terénní práce asistentů prevence kriminality, sociální práce s pachateli i obětmi trestné činnosti, besedy se seniory, dětmi a mladistvými, finanční podpora sítě služeb sociální prevence pro lidi ohrožené sociálním vyloučením a mnoho dalších projektů a aktivit, které jsou průběžně členy komise vyhodnocovány.

více info
Chceme podporovat solidaritu s potřebnými

Chceme podporovat solidaritu s potřebnými

Pan prezident minulý týden jmenoval Janu Maláčovou ministryní Ministerstva práce a sociálních věci. Při té příležitosti sdělil, že by byl rád, kdyby se soustředila ve svých zájmech na hospicovou péči a dobrovolnictví.

více info
strana: 1 / 1   celkem: 4 záznamů

 

Aktuality

Podpora sportu & udržení bezpečnosti

Podpora sportu & udržení bezpečnosti

Lákavá a pestrá nabídka pohybových aktivit pro všechny věkové skupiny obyvatel, včetně podpory investic do sportu a revitalizace sportovišť.

&

Udržení města Třebíče jako bezpečného a klidného místa pro rodinný život s důrazem na zlepšení jeho čistoty a údržby.

Práce & Odvaha

Práce & Odvaha

Práce s rozmyslem na finančním zdraví města Třebíče a s odpovědností za řádné hospodaření.

&

Odvaha k otevírání systémových řešení v prioritních otázkách chodu města, kterými jsou například dopravní obslužnost a parkování.

Slušná, korektní, vstřícná a otevřená politika bez protekcionismu, elitářství a falešného politikaření.

Slušná, korektní, vstřícná a otevřená politika bez protekcionismu, elitářství a falešného politikaření.

Slušná, korektní, vstřícná a otevřená politika bez protekcionismu, elitářství a falešného politikaření.“

Do dopravy bude třeba racionálně, ale zásadně sáhnout

Do dopravy bude třeba racionálně, ale zásadně sáhnout

Třebíčská doprava je tristní. Je to jedno z nejpalčivějších témat v našem krásném městě. Dopravní špičky denně blokují hlavní trasy městem. Nejsem dopravák, ale cítím, že klíčovou příčinou je zřejmě individuální automobilová doprava nás Třebíčáků. Tranzitem to není. Děcka do školy vezeme autem, do práce jedeme autem, do obchodu autem, na úřad autem, na návštěvu autem, do hospody autem. Pro pár kilometrů a často i pro pár stovek metrů jedeme autem. A často, nebo spíše zpravidla, sami.

facebook facebook