Práce & Odvaha

 

Práce s rozmyslem na finančním zdraví města Třebíče a s odpovědností za řádné hospodaření.

&

Odvaha k otevírání systémových řešení v prioritních otázkách chodu města, kterými jsou například dopravní obslužnost a parkování.

Druhým a třetím bodem našeho programu je „Práce s rozmyslem na finančním zdraví města a odvaha otvírat nová systémová řešení“. Tyto dvě priority spolu velmi úzce souvisí. Navážu na svůj komentář k prvnímu bodu našeho programu, kde jsem zmiňoval nadcházející těžkou dobu, která zasáhne všechny subjekty a osoby v ČR. Rád bych zdůraznil, že stav městských financí a dlouhodobá práce v této oblasti je vykonávána velmi dobře a kvalitně, což je zásluha současného i předešlých vedení města Třebíče a odpovědných zaměstnanců třebíčské radnice.

 

Do budoucna však vedení města čeká nelehká úloha v rozhodování, aby byl tento stav udržen i nadále. Na jedné straně bude nutno řešit provozní výdaje pro udržení současného stavu, což s rostoucími cenami vstupních nákladů nebude jednoduché a na druhé straně budou rozhodnutí o investiční politice. Někdo by mohl říci, že snaha šetřit pomůže udržet současný rozměr provozu. Veřejné rozpočty jsou ale jedním z významných investorů v ČR a jejich zmrazení na úkor udržení současných provozních standardů, by mělo fatální dopad na ekonomiku tohoto státu.

 

Uskupení TnT a ODS a jeho jednotliví členové jsou již třetím obdobím součástí radniční koalice a jednoznačně podporujeme dlouhodobě naplánované investiční akce města Třebíče. Je nutné vytrvat v práci a podpoře dostavby jaderné elektrárny Dukovany, dotáhnout a postavit plánovaný obchvat Třebíče, zahájit realizaci rekonstrukce zimního stadionu a samozřejmě budovat parkovací domy. Zastavil bych se u prvních dvou investičních akcí, kterými jsou dostavba jaderné elektrárny a městský obchvat. Obě jsou to investice životně důležité nejen pro Třebíč, ale i její okolí a nejdou z rozpočtu města, ale dalších zdrojů. Dostavba Dukovan je prioritní záležitostí pro ekonomický růst města a z pohledu dění v současném světě, záležitost nezbytná pro bezpečnost našeho státu. Už v minulém volebním období jsme upozorňovali na možná nebezpečí plynoucí z plynového rádoby ekologického loby, ale ve snu by nás nenapadl současný stav. Kombinace neuvážené zelené politiky EU, pandemie Covidu 19 a války na Ukrajině nás všechny postavila před problémy, se kterými se budeme potýkat ještě několik let.

 

Jasnou podporu od nás má i současná verze obchvatu Třebíče, což taktéž není záležitostí pouze městského rozpočtu. Bohužel je již třebíčským evergreenem, napadání návrhu na obchvat a návrhů na takzvaný velký obchvat. Každý chytrák dokáže udělat čáru na mapě, ale za současným projektem je několik let práce, přesvědčování a prosazování. Shrňme si zásadní a daná fakta. Bez dostavby Dukovan stát prostřednictvím ŘSD není ochoten financovat žádnou z verzí obchvatu Třebíče! Verze velkého obchvatu nebyla nikdy na stole a proto, že neřeší problematiku dopravy v Třebíči. Důvod je jednoduchý, tedy že Třebíč si, dle učiněných studií a výzkumů, ucpáváme my třebíčáci sami, nikoli tranzitní doprava! Co k tomu více dodat. Nerad bych se dočkal situace, že budeme příliš dlouho jednat a tato příležitost nám uteče.

Takto bychom mohli pokračovat rozborem ostatních investičních akcí, které se přímo týkají financování městem Třebíčí. Ale shrnul bych to tak, že tyto akce jednoznačně podporujeme a budeme se v maximální míře snažit o jejich realizaci i v této ekonomicky nejisté době. Kola ekonomiky si nemůžeme dovolit zastavit a nebudeme se proto bát otvírat nová řešení, nové cesty, jak dosáhnout realizace plánovaných investic našeho města.

 

ING. MARTIN SVOBODA

Ta naše Třebíč

 

 

Aktuality

Podpora sportu & udržení bezpečnosti

Podpora sportu & udržení bezpečnosti

Lákavá a pestrá nabídka pohybových aktivit pro všechny věkové skupiny obyvatel, včetně podpory investic do sportu a revitalizace sportovišť.

&

Udržení města Třebíče jako bezpečného a klidného místa pro rodinný život s důrazem na zlepšení jeho čistoty a údržby.

Práce & Odvaha

Práce & Odvaha

Práce s rozmyslem na finančním zdraví města Třebíče a s odpovědností za řádné hospodaření.

&

Odvaha k otevírání systémových řešení v prioritních otázkách chodu města, kterými jsou například dopravní obslužnost a parkování.

Slušná, korektní, vstřícná a otevřená politika bez protekcionismu, elitářství a falešného politikaření.

Slušná, korektní, vstřícná a otevřená politika bez protekcionismu, elitářství a falešného politikaření.

Slušná, korektní, vstřícná a otevřená politika bez protekcionismu, elitářství a falešného politikaření.“

Do dopravy bude třeba racionálně, ale zásadně sáhnout

Do dopravy bude třeba racionálně, ale zásadně sáhnout

Třebíčská doprava je tristní. Je to jedno z nejpalčivějších témat v našem krásném městě. Dopravní špičky denně blokují hlavní trasy městem. Nejsem dopravák, ale cítím, že klíčovou příčinou je zřejmě individuální automobilová doprava nás Třebíčáků. Tranzitem to není. Děcka do školy vezeme autem, do práce jedeme autem, do obchodu autem, na úřad autem, na návštěvu autem, do hospody autem. Pro pár kilometrů a často i pro pár stovek metrů jedeme autem. A často, nebo spíše zpravidla, sami.

facebook facebook