Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče

 

V současné Třebíčské koalici jsem měla z titulu neuvolněné radní města po 4 roky v gesci oblast prevence kriminality a drogové politiky. Je to moje srdeční záležitost. Několik let jsem na Třebíčské radnici byla na pozici manažerky, navrhovala zřízení komise, dotační podporu a oslovovala první odborníky, kteří se s problematikou prevence setkávají v profesním životě. Část z nich je v komisi od počátku jejího vzniku a přispívají svým otevřeným a lidským přístupem k diskuzi, osvětě, ke spolupráci, iniciaci či realizaci cíleně zaměřených projektů pro pachatele a oběti trestné činnosti a drogové závislosti. Příjemnou zprávou je, že kriminalita na území města klesá a významně k tomu přispívá právě koordinačních přístup, ochota ke spolupráci všech zainteresovaných složek a realizace efektivních opatření situační a sociální prevence. Mezi ně patří městský kamerový dohledový systém, terénní práce asistentů prevence kriminality, sociální práce s pachateli i obětmi trestné činnosti, besedy se seniory, dětmi a mladistvými, finanční podpora sítě služeb sociální prevence pro lidi ohrožené sociálním vyloučením a mnoho dalších projektů a aktivit, které jsou průběžně členy komise vyhodnocovány.

V letošním roce bude rada města schvalovat již pátý koncepční dokument pod názvem Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta 2022 – 2027. Zpracovatelé koncepce se snažili vytvořit souhrnný materiál, na jehož základě budou realizovány aktivity, jež budou mít podstatný vliv na snížení projevů kriminality a negativních dopadů v oblasti drogové problematiky. I nadále je potřeba prohlubovat komplexní a systémový přístup k prevenci a to jak v činnosti bezpečnostních složek, tak v oblasti školství, v sociálních a zdravotnických službách. Aktivní přístup obyvatel k dodržování společenských norem, bezpečného chování či k ochraně své či jiné osoby a majetku, ale i osobní zapojení do preventivních aktivit občany města Třebíče jsou základním pilířem pro zvyšování bezpečnosti v našem městě a k pravicové politice jednoznačně patří.

 

Mgr. Martina Bártová

Členka Rady a Zastupitelstva města Třebíč

Lídr kandidátky ODS a TnT

 

 

Aktuality

Podpora sportu & udržení bezpečnosti

Podpora sportu & udržení bezpečnosti

Lákavá a pestrá nabídka pohybových aktivit pro všechny věkové skupiny obyvatel, včetně podpory investic do sportu a revitalizace sportovišť.

&

Udržení města Třebíče jako bezpečného a klidného místa pro rodinný život s důrazem na zlepšení jeho čistoty a údržby.

Práce & Odvaha

Práce & Odvaha

Práce s rozmyslem na finančním zdraví města Třebíče a s odpovědností za řádné hospodaření.

&

Odvaha k otevírání systémových řešení v prioritních otázkách chodu města, kterými jsou například dopravní obslužnost a parkování.

Slušná, korektní, vstřícná a otevřená politika bez protekcionismu, elitářství a falešného politikaření.

Slušná, korektní, vstřícná a otevřená politika bez protekcionismu, elitářství a falešného politikaření.

Slušná, korektní, vstřícná a otevřená politika bez protekcionismu, elitářství a falešného politikaření.“

Do dopravy bude třeba racionálně, ale zásadně sáhnout

Do dopravy bude třeba racionálně, ale zásadně sáhnout

Třebíčská doprava je tristní. Je to jedno z nejpalčivějších témat v našem krásném městě. Dopravní špičky denně blokují hlavní trasy městem. Nejsem dopravák, ale cítím, že klíčovou příčinou je zřejmě individuální automobilová doprava nás Třebíčáků. Tranzitem to není. Děcka do školy vezeme autem, do práce jedeme autem, do obchodu autem, na úřad autem, na návštěvu autem, do hospody autem. Pro pár kilometrů a často i pro pár stovek metrů jedeme autem. A často, nebo spíše zpravidla, sami.

facebook facebook