Podpora sociálních služeb

 

Před dvaceti lety jsem byla u zrodu systémové podpory financování sociálních služeb, kdy město Třebíč bylo jedním z prvních měst v České republice, které se aktivně zapojilo do procesu komunitního plánování sociálních služeb.

Dnes je v tzv. minimální síti desítka organizací, které pomáhají lidem s různými handicapy a financování má svá pravidla. Síť služeb koordinuje Odpor sociálních věcí Městského úřadu Třebíč a navrhuje Zastupitelstvu města výši finanční podpory na kalendářní rok. V roce 2022 částka dosáhla výše 20 miliónů korun a už nyní je zřejmé, že s ohledem na zvyšování cen energií, bude pro udržitelnost standardu pomoci tato částka nedostačující. Proto jde naše koalice ODS a TnT do voleb s návrhem navýšení roční částky na služby o 2 milióny korun. Je potřeba zdůraznit, že i přes nemalou částku z rozpočtu města je významným donátorem sítě služeb stát prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí a Kraj Vysočina. Bez téměř 100 milionové dotace by rozsah pobytových, terénních a ambulantních služeb pro seniory, osoby se zdravotním znevýhodněním a ohrožené sociálním vyloučením, nemohl fungovat. Přičemž příspěvkové organizace Kraje Vysočina, což jsou domovy pro seniory a poradenské služby pro rodiny a děti se do seznamu zájemců o podporu z rozpočtu města nezahrnují.

 

Mgr. Martina Bártová

Členka Rady a Zastupitelstva města Třebíč

Lídr kandidátky ODS a TnT

 

Aktuality

Podpora sportu & udržení bezpečnosti

Podpora sportu & udržení bezpečnosti

Lákavá a pestrá nabídka pohybových aktivit pro všechny věkové skupiny obyvatel, včetně podpory investic do sportu a revitalizace sportovišť.

&

Udržení města Třebíče jako bezpečného a klidného místa pro rodinný život s důrazem na zlepšení jeho čistoty a údržby.

Práce & Odvaha

Práce & Odvaha

Práce s rozmyslem na finančním zdraví města Třebíče a s odpovědností za řádné hospodaření.

&

Odvaha k otevírání systémových řešení v prioritních otázkách chodu města, kterými jsou například dopravní obslužnost a parkování.

Slušná, korektní, vstřícná a otevřená politika bez protekcionismu, elitářství a falešného politikaření.

Slušná, korektní, vstřícná a otevřená politika bez protekcionismu, elitářství a falešného politikaření.

Slušná, korektní, vstřícná a otevřená politika bez protekcionismu, elitářství a falešného politikaření.“

Do dopravy bude třeba racionálně, ale zásadně sáhnout

Do dopravy bude třeba racionálně, ale zásadně sáhnout

Třebíčská doprava je tristní. Je to jedno z nejpalčivějších témat v našem krásném městě. Dopravní špičky denně blokují hlavní trasy městem. Nejsem dopravák, ale cítím, že klíčovou příčinou je zřejmě individuální automobilová doprava nás Třebíčáků. Tranzitem to není. Děcka do školy vezeme autem, do práce jedeme autem, do obchodu autem, na úřad autem, na návštěvu autem, do hospody autem. Pro pár kilometrů a často i pro pár stovek metrů jedeme autem. A často, nebo spíše zpravidla, sami.

facebook facebook