Rozhovor pro 5plus2

 

Občanskou demokratickou stranu (ODS) a hnutí Ta naše Třebíč (TNT) povede do komunálních voleb znovu Martina Bártová, která je zakladatelkou a ředitelkou organizace Střed, která úzce spolupracuje s orgány sociálněprávní ochrany v Kraji Vysočina. ODS a TNT je součástí nynější třebíčské koalice, v níž je Bártová neuvolněnou radní. Zároveň je od roku 2020 krajskou zastupitelkou.

Jaká je vaše programová priorita?

Z investičních projektů podporujeme výstavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech, jižního obchvatu města, revitalizaci zimního stadionu, výstavbu parkovacího domu u nemocnice a nového parkoviště nad starým hřbitovem. Udržení stávajícího standardu v podpoře služeb občanům města je samozřejmostí.  I nadále budeme podporovat projekty, aktivity, služby, které udrží Třebíč, jako bezpečné, čisté a vhodné místo pro rodinný život.  Nebudeme se bát otvírat problematická témata, diskutovat je a podílet se na nových systémových řešení.

Do minulých voleb jste šla coby jednička s tím, že chcete zastavit pokles obyvatel města, nicméně počet Třebíčanů stále klesá. Co s tím?

Bohužel v Třebíči už tři roky po sobě více lidí umírá, než se rodí. To může souviset částečně s kolapsem ve zdravotnictví v době „covidových“ opatření. Porodnost je věcí ryse osobní a do té by politika dle mého názoru zasahovat neměla. Nicméně z pozice radní vím, že v příštím roce bude dostavěn dům se startovacími a sociálními byty v Modřínové ulici, soukromí investoři uvažují o výstavbě dalších bytových domů v téže ulici, dále probíhají jednání se soukromými vlastníky pozemků v severní části města, kde územní plán dovoluje výstavbu nových rodinných domů. Je nutné pokračovat v rekonstrukci bytů ve vlastnictví města tak, aby mohli být nabídnuty k pronájmu v rozumném standardu a za dostupnou cenu k pronájmu mladým rodinám.

Co považujete za největší problém Třebíče?

Stále přetrvává velký problém v dopravě a ten je potřeba řešit urgentně. Naše koalice od počátku podporuje variantu jižního obchvatu. Ředitelství silnic a dálnic ji přijímá jako variantu hodnou realizace a tedy není na místě ztrácet čas obstrukcemi. Významně ulehčí Pražské a Bráfově ulici. Dále je potřeba upravit parkovné tak, aby se zkrátila doba setrvávání aut v centru města a z míst na záchytných parkovištích na okraji města se lidé snáz a rychle dostávali pomocí MHD do práce, na úřady, nákupy, jednoduše do centra města.

 

Aktuality

Podpora sportu & udržení bezpečnosti

Podpora sportu & udržení bezpečnosti

Lákavá a pestrá nabídka pohybových aktivit pro všechny věkové skupiny obyvatel, včetně podpory investic do sportu a revitalizace sportovišť.

&

Udržení města Třebíče jako bezpečného a klidného místa pro rodinný život s důrazem na zlepšení jeho čistoty a údržby.

Práce & Odvaha

Práce & Odvaha

Práce s rozmyslem na finančním zdraví města Třebíče a s odpovědností za řádné hospodaření.

&

Odvaha k otevírání systémových řešení v prioritních otázkách chodu města, kterými jsou například dopravní obslužnost a parkování.

Slušná, korektní, vstřícná a otevřená politika bez protekcionismu, elitářství a falešného politikaření.

Slušná, korektní, vstřícná a otevřená politika bez protekcionismu, elitářství a falešného politikaření.

Slušná, korektní, vstřícná a otevřená politika bez protekcionismu, elitářství a falešného politikaření.“

Do dopravy bude třeba racionálně, ale zásadně sáhnout

Do dopravy bude třeba racionálně, ale zásadně sáhnout

Třebíčská doprava je tristní. Je to jedno z nejpalčivějších témat v našem krásném městě. Dopravní špičky denně blokují hlavní trasy městem. Nejsem dopravák, ale cítím, že klíčovou příčinou je zřejmě individuální automobilová doprava nás Třebíčáků. Tranzitem to není. Děcka do školy vezeme autem, do práce jedeme autem, do obchodu autem, na úřad autem, na návštěvu autem, do hospody autem. Pro pár kilometrů a často i pro pár stovek metrů jedeme autem. A často, nebo spíše zpravidla, sami.

facebook facebook