Podpora sportu & udržení bezpečnosti

 

Lákavá a pestrá nabídka pohybových aktivit pro všechny věkové skupiny obyvatel, včetně podpory investic do sportu a revitalizace sportovišť.

&

Udržení města Třebíče jako bezpečného a klidného místa pro rodinný život s důrazem na zlepšení jeho čistoty a údržby.

Podpora sportu, investice do něj a udržení bezpečnosti ve městě jsou čtvrtým a pátým bodem našeho předvolebního programu. Jedná se o naše tradiční priority a to nejen proto, že spousta kandidátů z našich řad má se sportovním prostředím co dočinění. Každý z nás přeci chce žít ve městě, které jemu, jeho rodině a blízkým, poskytne ty nejlepší podmínky pro život.

 

Sport považujeme za zásadní faktor pro udržení fungující společnosti, potažmo ekonomiky státu. Bohužel v současnosti fyzická i mentální připravenost mládeže značně upadá, což bude mít v budoucnu zásadní vliv na její schopnost plnit pracovní povinnosti v zaměstnání. A nejde o nijak vzdálenou budoucnost, spíše o realitu blízkých dní. Každodenně se setkáváme s nedostatkem pracovní síly v určitých oborech nebo s nedostatečnou kvalitou dané práce a situaci řešíme především pracovní silou z Ukrajiny. Na Ukrajině ale jednou válka skončí, půjdou tam investice na obnovu z celého světa a ona pracovní síla se přirozeně přesune tam.

 

Pojďme proto podporovat sport, pojďme sportovat! Budujme zdravou společnost, která bude na pracovním trhu soběstačná. A to je náš recept pro zlepšení a udržení zdraví a bezpečnosti v našem městě. Situaci máme ve svých rukách, nečekejme, že to za nás někdo vyřeší a pomozme si sami. V okolních zemích, jako je Polsko či Maďarsko, to již pochopili a do sportu investují nemalé finanční prostředky. Naším přáním je, aby i Třebíč šla touto cestou.

 

ING. MARTIN SVOBODA

Ta naše Třebíč

 

Aktuality

Podpora sportu & udržení bezpečnosti

Podpora sportu & udržení bezpečnosti

Lákavá a pestrá nabídka pohybových aktivit pro všechny věkové skupiny obyvatel, včetně podpory investic do sportu a revitalizace sportovišť.

&

Udržení města Třebíče jako bezpečného a klidného místa pro rodinný život s důrazem na zlepšení jeho čistoty a údržby.

Práce & Odvaha

Práce & Odvaha

Práce s rozmyslem na finančním zdraví města Třebíče a s odpovědností za řádné hospodaření.

&

Odvaha k otevírání systémových řešení v prioritních otázkách chodu města, kterými jsou například dopravní obslužnost a parkování.

Slušná, korektní, vstřícná a otevřená politika bez protekcionismu, elitářství a falešného politikaření.

Slušná, korektní, vstřícná a otevřená politika bez protekcionismu, elitářství a falešného politikaření.

Slušná, korektní, vstřícná a otevřená politika bez protekcionismu, elitářství a falešného politikaření.“

Do dopravy bude třeba racionálně, ale zásadně sáhnout

Do dopravy bude třeba racionálně, ale zásadně sáhnout

Třebíčská doprava je tristní. Je to jedno z nejpalčivějších témat v našem krásném městě. Dopravní špičky denně blokují hlavní trasy městem. Nejsem dopravák, ale cítím, že klíčovou příčinou je zřejmě individuální automobilová doprava nás Třebíčáků. Tranzitem to není. Děcka do školy vezeme autem, do práce jedeme autem, do obchodu autem, na úřad autem, na návštěvu autem, do hospody autem. Pro pár kilometrů a často i pro pár stovek metrů jedeme autem. A často, nebo spíše zpravidla, sami.

facebook facebook