TnT a ODS – Naší prioritou je udržení bezpečnosti v Třebíči

 

Již několikrát jsme zmiňovali, že prioritou našeho programu je udržení a zajištění

bezpečnosti v našem městě. V žádném případě nechceme strašit nebo vyvolávat

paniku, tento bod navazuje na náš program z voleb do zastupitelstva v roce 2014. Upozorňuji, že v té době se ještě nestrašilo migrantskou krizí, to vše naplno propuklo až rok poté a některá uskupení toho následně úspěšně zneužívala.

Problematiku bezpečnosti chápeme v rámci našeho zorného pole - kandidujeme do

Městského zastupitelstva a tudíž máme na zodpovědnost bezpečnost v našem

městě. Uznáváme a tíží nás problémy jiných lidí v různých koutech světa, ale ty

problémy jsou potřeba řešit tam kde vznikly a ne importovat do našich měst.

Otázkou je, zda ti, co si myslíme, že potřebují pomoc, o ni vůbec stojí.

Nebo zda jim nejde jenom o zneužití systému či o rozšíření problému na další

území nebo dokonce, jak bývá v současnosti zvykem, nejde o pouhý rádoby

podnikatelský záměr s cílem na tom zbohatnout.

Ohrožení našeho města spatřujeme v možném skokovém nárůstu počtu obyvatel.

Nejsou to smyšlené věci, ale realita, která nás obklopuje. Stačí se podívat do

sousedních zemí nebo do měst v České republice. V současnosti hrozí v podstatě

tři základní skupiny skokového nárůstu obyvatel města. Jedním je neuvážené

přijímání uprchlíků z jiných částí světa, druhá věc souvisí s podnikáním v oblasti

sociálního bydlení a třetí je neuvážená podpora podnikání a nárůst přílivu

agenturních dělníků. Všechny tyto faktory nevratně poznamenají život v daném

městě a to bohužel negativně. Samozřejmě to souvisí s nárůstem trestných činů a to i

těch nejtěžších zločinů, ale hlavně to s sebou nese rapidní pokles cen

nemovitostí, dostávání původních obyvatel do finančních pastí, odlivu původního

obyvatelstva. Ty scénáře se v podstatě opakují a je spousta příkladů. Bohužel

města, která se tomuto nevyhnou v budoucnu končí špatně.

K tomuto riziku se bude muset postavit jakékoliv vedení města a nyní záleží na

obyvatelích Třebíče, zda si zvolí systémové přisluhovače nebo ty, kteří budou

mít odvahu se těmto problémům postavit.

 

 

Aktuality

Evropské volby 2019

Vážení přátelé naší koalice ODS a TnT - Společně za Třebíč!

Online správa dobíjecí karty na autobus

Online správa dobíjecí karty na autobus

Naše město se rozvíjí raketovým tempem. Kdo by zvládl vyjmenovat všechny novinky a nové technologie, které nám tu usnadňují život? U jedné věci je však podle mě spoustu prostoru pro zlepšení. A sice – hromadná autobusová doprava.

Aktivní trávení volného času

Rodiny s dětmi mají mít dostatek příležitostí k aktivnímu trávení volného času. Fandíme bezpečným dětským hřištím a otevřeným sportovištím u škol.

facebook facebook