TnT a ODS – Naší prioritou je udržení bezpečnosti v Třebíči

 

Již několikrát jsme zmiňovali, že prioritou našeho programu je udržení a zajištění

bezpečnosti v našem městě. V žádném případě nechceme strašit nebo vyvolávat

paniku, tento bod navazuje na náš program z voleb do zastupitelstva v roce 2014. Upozorňuji, že v té době se ještě nestrašilo migrantskou krizí, to vše naplno propuklo až rok poté a některá uskupení toho následně úspěšně zneužívala.

Problematiku bezpečnosti chápeme v rámci našeho zorného pole - kandidujeme do

Městského zastupitelstva a tudíž máme na zodpovědnost bezpečnost v našem

městě. Uznáváme a tíží nás problémy jiných lidí v různých koutech světa, ale ty

problémy jsou potřeba řešit tam kde vznikly a ne importovat do našich měst.

Otázkou je, zda ti, co si myslíme, že potřebují pomoc, o ni vůbec stojí.

Nebo zda jim nejde jenom o zneužití systému či o rozšíření problému na další

území nebo dokonce, jak bývá v současnosti zvykem, nejde o pouhý rádoby

podnikatelský záměr s cílem na tom zbohatnout.

Ohrožení našeho města spatřujeme v možném skokovém nárůstu počtu obyvatel.

Nejsou to smyšlené věci, ale realita, která nás obklopuje. Stačí se podívat do

sousedních zemí nebo do měst v České republice. V současnosti hrozí v podstatě

tři základní skupiny skokového nárůstu obyvatel města. Jedním je neuvážené

přijímání uprchlíků z jiných částí světa, druhá věc souvisí s podnikáním v oblasti

sociálního bydlení a třetí je neuvážená podpora podnikání a nárůst přílivu

agenturních dělníků. Všechny tyto faktory nevratně poznamenají život v daném

městě a to bohužel negativně. Samozřejmě to souvisí s nárůstem trestných činů a to i

těch nejtěžších zločinů, ale hlavně to s sebou nese rapidní pokles cen

nemovitostí, dostávání původních obyvatel do finančních pastí, odlivu původního

obyvatelstva. Ty scénáře se v podstatě opakují a je spousta příkladů. Bohužel

města, která se tomuto nevyhnou v budoucnu končí špatně.

K tomuto riziku se bude muset postavit jakékoliv vedení města a nyní záleží na

obyvatelích Třebíče, zda si zvolí systémové přisluhovače nebo ty, kteří budou

mít odvahu se těmto problémům postavit.

 

 

Aktuality

Podpora sportu & udržení bezpečnosti

Podpora sportu & udržení bezpečnosti

Lákavá a pestrá nabídka pohybových aktivit pro všechny věkové skupiny obyvatel, včetně podpory investic do sportu a revitalizace sportovišť.

&

Udržení města Třebíče jako bezpečného a klidného místa pro rodinný život s důrazem na zlepšení jeho čistoty a údržby.

Práce & Odvaha

Práce & Odvaha

Práce s rozmyslem na finančním zdraví města Třebíče a s odpovědností za řádné hospodaření.

&

Odvaha k otevírání systémových řešení v prioritních otázkách chodu města, kterými jsou například dopravní obslužnost a parkování.

Slušná, korektní, vstřícná a otevřená politika bez protekcionismu, elitářství a falešného politikaření.

Slušná, korektní, vstřícná a otevřená politika bez protekcionismu, elitářství a falešného politikaření.

Slušná, korektní, vstřícná a otevřená politika bez protekcionismu, elitářství a falešného politikaření.“

Do dopravy bude třeba racionálně, ale zásadně sáhnout

Do dopravy bude třeba racionálně, ale zásadně sáhnout

Třebíčská doprava je tristní. Je to jedno z nejpalčivějších témat v našem krásném městě. Dopravní špičky denně blokují hlavní trasy městem. Nejsem dopravák, ale cítím, že klíčovou příčinou je zřejmě individuální automobilová doprava nás Třebíčáků. Tranzitem to není. Děcka do školy vezeme autem, do práce jedeme autem, do obchodu autem, na úřad autem, na návštěvu autem, do hospody autem. Pro pár kilometrů a často i pro pár stovek metrů jedeme autem. A často, nebo spíše zpravidla, sami.

facebook facebook