Rozvoj pohybových aktivit dětí a mládeže

 

Rozvoj pohybových aktivit dětí a mládeže je jedna z priorit společné kandidátky ODS a TnT- Společně za Třebíč! Nyní, o prázdninách jsou města vylidněná, děti si užívají zasloužené prázdniny a tak je to v pořádku. Co nás nutí k zamyšlení jsou revitalizovaná, ale nevyužívaná hřiště u základních a středních škol, po kterých ani v odpoledních hodinách ve školním roce „neštěkne pes“. Nedávno se děvčata ve věku cca 14 let ve zprávách na ČT 1 vyjadřovala, že je už nebaví facebook, protože jej ovládli staří. Ony se prý nejraději pohybují na instagramu, kde rády zveřejňují své fotky a baví je, že je mohou sdílet s ostatními vrstevníky. A tak se nabízí alternativa: zprostředkujme jim pohyb s mobilem na hřištích ve známém prostředí a podporujme tak posílení fyzické kondice dětí a mládeže. Netlačme na výkonnost, ale na sdílení společných zážitků a fotek. Dejme šanci podpoře školních sportovních animátorů, vychovatelů a dobrovolníků, kteří mají k dětem blízko, rozumí jejich potřebám a umí je zaujmout na místech, která znají. Grantový program Zdravého města Třebíče se nabízí jako možná alternativa finanční podpory.

 

Fotogalerie

 

Aktuality

Podpora sportu & udržení bezpečnosti

Podpora sportu & udržení bezpečnosti

Lákavá a pestrá nabídka pohybových aktivit pro všechny věkové skupiny obyvatel, včetně podpory investic do sportu a revitalizace sportovišť.

&

Udržení města Třebíče jako bezpečného a klidného místa pro rodinný život s důrazem na zlepšení jeho čistoty a údržby.

Práce & Odvaha

Práce & Odvaha

Práce s rozmyslem na finančním zdraví města Třebíče a s odpovědností za řádné hospodaření.

&

Odvaha k otevírání systémových řešení v prioritních otázkách chodu města, kterými jsou například dopravní obslužnost a parkování.

Slušná, korektní, vstřícná a otevřená politika bez protekcionismu, elitářství a falešného politikaření.

Slušná, korektní, vstřícná a otevřená politika bez protekcionismu, elitářství a falešného politikaření.

Slušná, korektní, vstřícná a otevřená politika bez protekcionismu, elitářství a falešného politikaření.“

Do dopravy bude třeba racionálně, ale zásadně sáhnout

Do dopravy bude třeba racionálně, ale zásadně sáhnout

Třebíčská doprava je tristní. Je to jedno z nejpalčivějších témat v našem krásném městě. Dopravní špičky denně blokují hlavní trasy městem. Nejsem dopravák, ale cítím, že klíčovou příčinou je zřejmě individuální automobilová doprava nás Třebíčáků. Tranzitem to není. Děcka do školy vezeme autem, do práce jedeme autem, do obchodu autem, na úřad autem, na návštěvu autem, do hospody autem. Pro pár kilometrů a často i pro pár stovek metrů jedeme autem. A často, nebo spíše zpravidla, sami.

facebook facebook