Komunální volby 2018 v Třebíči. Proč spojení TnT a ODS?

 

Komunální volby mají od jiných voleb jistou odlišnost a to tu, že se jich účastní větší množství uskupení a v Třebíči tomu nebylo v minulosti jinak. Jestli se nepletu, tak v minulém volebním období to bylo 13 subjektů a náš odhad se potvrdil i letos,kdy se do voleb přihlásilo 11 politických uskupení.

 

I to je důvodem spojení TnT a ODS, kde vedle společného zájmu, jde o snahu se domlouvat a spolupracovat s jinými politickými stranami. Naše vize spolupráce s jinými subjekty je jednoduchá a jasná. Jsme otevřeni diskuzi o jakýchkoli problémech týkajících se města a s respektem posloucháme různorodé názory na věc. Od našich partnerů požadujeme samozřejmě stejný přístup. Jasně se vymezujeme proti negativnímu způsobu komunikace, který pouze ukazuje na chyby, ať už existující či smyšlené, s cílem strhnout na sebe pozornost, bez návrhu optimálního či lepšího řešení.

 

Společný zájem našeho uskupení byl definován již při podpisu „Deklarace o spolupráci“, který TnT a ODS podepsali na začátku května letošního roku. Z tohoto dokumentu následně vzešel i program, který jasně vymezuje naše postoje, chování i priority. Největší důraz klademe na udržení bezpečnosti, která ať si budeme nalhávat co chceme, je do budoucna ohrožena. Další body mají pomoci ke zlepšení života ve městě. Celkový cíl je ten, aby Třebíč byla městem, kde budou chtít lidé žít a to i v případě, že za prací budou dojíždět jinam. Třebíč musí být městem pro život.

 

 

Aktuality

Evropské volby 2019

Vážení přátelé naší koalice ODS a TnT - Společně za Třebíč!

Online správa dobíjecí karty na autobus

Online správa dobíjecí karty na autobus

Naše město se rozvíjí raketovým tempem. Kdo by zvládl vyjmenovat všechny novinky a nové technologie, které nám tu usnadňují život? U jedné věci je však podle mě spoustu prostoru pro zlepšení. A sice – hromadná autobusová doprava.

Aktivní trávení volného času

Rodiny s dětmi mají mít dostatek příležitostí k aktivnímu trávení volného času. Fandíme bezpečným dětským hřištím a otevřeným sportovištím u škol.

facebook facebook