Rozvoj sportu a kultury

 

Podporujeme tradici a rozvoj sportovních a kulturních odvětví.

Druhým tématem TnT je "Podpora a rozvoj tradičních sportovních a kulturních odvětví". Pro někoho to může znamenat naprostou samozřejmost, kterou zahrnují programy v podstatě všech polických stran a hnutí. TnT si ale přesně uvědomuje důležitost sportu a kultury v našem městě. Je potřeba si konečně přiznat, že Třebíč nikdy nebude městem montážních hal, zahraničních investorů a musíme zdůraznit, že my jsme tomu rádi. Musíme proto hledat jiné alternativy pro rozvoj města, tak aby se tu lidem chtělo žít a to i za cenu např. dojíždění za prácí. Takováto praxe je naprosto běžná všude ve světě a myslíme si, že udržením a rozvojem sportu a kultury ve městě můžeme této představě napomoci.

 

Druhou stranou této problematiky je samotné udržení stávající úrovně podpory sportu a kultury. Zejména u sportu došlo k úplnému kolapsu v jeho systému financování ze strany státu. V současnosti v Třebíči existuje koncepce podpory sportu, která cca před 6 lety nahradila divoké financování různých odvětví ve stylu tzv. porcování medvěda, kdy podle toho, kdo měl kde kontakty, dokázal uloupnout pro svoji činnost více peněz. Jsme zásadně pro udržení současné koncepce a její následný rozvoj a jsme zásadně proti populistickým tlakům, které hledají různé rovnostářské způsoby dělení. Je potřeba si uvědomit, že jakýkoliv zásah do této koncepce by mohl zásadně ovlivnit život tradičních třebíčských odvětví jako je hokej, fotbal, atletika atd. U některých by tento zásah mohl znamenat dokonce i úplný konec fungování.

 

Třetí stranou dané problematiky je rozvoj těchto odvětví. Před městem leží nelehké rozhodnutí, jelikož v minulých letech velmi nezodpovědně přijalo na svá bedra velký počet sportovišť a nyní se bude muset rozhodnout, která z nich bude dále rozvíjet a která bude muset nechat zaniknout. I to je otázkou příštích let. V minulém volebním období byla opravena Laguna, což je podle nás v pořádku, ale nyní by měla přijít na řadu další sportoviště. Bude potřeba rozhodnout co s Polankou. Odpovědi nejsou jednoduché a bude potřeba najít společnou řeč a dohodnout se na kontinuálním postupu, který by na sebe navazoval i v delším časovém horizontu než čtyřletém.

 

Jistě se Vám na mysl klade otázka, co jsme pro podporu sportu a kultury udělali v již téměř uplynulém volebním období. Tak především jsme se zasadili a udrželi koncepci sportu v posledních letech. Naši kandidáti sami aktivně vykonávají sportovní činnost a dokonce se podílejí na výchově mladých sportovců. Podíleli jsme se na pořádání kulturních akcí, kdy nejvýznamnějšími byly Open air opery Nabucco a Carmen. Podařilo se nám také prosadit některé investice do sportovních zařízení, jako např. multimediální kostka na zimním stadiónu.

 

Aktuality

Masérské škola Apollón Academy

Masérské škola Apollón Academy

Líbí se nám psát a doufáme, že Vám se líbí číst, zajímavé příběhy zajímavých Třebíčanů. Jedním takovým je příběh Blanky Nohové, ženy, která v Třebíči žije, vychovává své dvě dcerky a v neposlední řadě podniká v oblasti masérství. Postupně si vybudovala pozici na trhu a stálou klientelu. Jako každý, kdo to zkusí, ať už v jakékoli oblasti, narážela na spoustu úskalí, ale jak sama říká, nepřestávala se snažit najít balanc mezi vlastní naivitou a drsnou realitou.

Muži třebíčského hokeje poprvé vyjeli na led

Muži třebíčského hokeje poprvé vyjeli na led

V pondělí se zahájila hokejová příprava Horácké Slavie Třebíč a dvacet osm hráčů začalo trénovat na nové, kvalitní ledové ploše. Bílé hvězdy, posíleny o Lukáše Havla a Romana Erata si první přípravné utkání dají proti Olomouci a to 29.července.

Ta naše Třebíč
facebookvše co Vás zajímá se dozvíte na našem profilu facebook.com