Důraz na zvýšení kvality veřejných zakázek

 

Chceme důslednou kontrolu zadávání veřejných zakázek s důrazem na zvýšení kvality.

Dostáváme se ke třetímu bodu našeho programu, kterým jsou veřejné zakázky. Narozdíl od většiny, však nehrajeme na strunu populismu, ale snažíme se zabrat tam, kde jsou nedostatky. Tím místem je bohužel kvalita a to zejména u dodávek stavebních prací. Jedná se samozřejmě o vážný problém, který vyplynul ze současné doby, kdy výběrová řízení tlačí cenu stavebních i projekčních prací pod úroveň přímých nákladů. Pojďme ale postupně.

 

Tématem komunálních voleb před čtyřmi lety byla problematika průhlednosti veřejných výběrových řízení. Za poslední čtyři roky se podařilo udělat v této oblasti hodně. Je potřeba říci, že naši kandidáti se na tomto velmi výrazně podíleli. A jaké jsou tedy ty hlavní změny oproti předešlým letům:

 

a) prosazení dodávek stavebních prácí vč. kolaudačního rozhodnutí, tam kde je to vyžadováno

b) prosazení dodávek projekčních prací vč. stavebního povolení, tam kde to je vyžadováno

c) prosazení ochranných instrumentů pro město, jako jsou bankovní garance či jistiny

d) zavedení elektronického systému E-ZAK pro přímé zadávání veřejných zakázek

 

V dnešní realitě to znamená, že kdo do letošních komunálních voleb vyráží s tématikou průhlednosti výběrových řízení, ten o tom, jak to v Třebíči probíhá nemá ani potuchy, lidem úmyslně lže nebo mu prostě ujel vlak.

 

A v čem je tedy problém? V podstatě se dá říci, že u VŘ na movité věci, např. počítače, auta atd., jsou bezproblémová, jelikož pořizujete a soutěžíte hotový výrobek. Problém nastává většinou u stavebních prací a to z důvodů, že se jedná o dlouhodobý proces s počátkem v určité fázi projektové dokumentace a konče provedením samotné stavby. Jak jsme v úvodu nastínili, tak problémem, a to nejen v Třebíči, je samotná kvalita. Do této problematiky se promítla krize ve stavebnictví, celorepublikový systém zadávání zakázek, přebujelá dotační administrativa a spousta dalších faktorů. Zjednodušeně řečeno, v momentě kdy se již na počátku nepovedl projekt na danou stavbu, pak se vezou v problémech i další fáze.

 

Jaké tedy nabízíme řešení? Chceme vyvolat diskuzi na téma dodávek projekčních prací s cílem, aby město provádělo neveřejná VŘ. Byly by oslovovány zavedené třebíčské projekční kanceláře, které znají dobře místní problematiku, nedovolí si podrážet ceny na úkor kvality a zároveň by byly garantem správně provedeného projektu. V neposlední řadě by byla práce pro třebíčské projektanty, kteří v současné době se potýkají s jejím nedostatkem. Podotýkáme, že se jedná o naprosto zákonný postup, který by v následné návaznosti přípravy VŘ na stavební práce a či na provedení samotných stavebních prací přinesl nárůst kvality a úsporu budoucích investičních i provozních nákladů!

 

 

Aktuality

Masérské škola Apollón Academy

Masérské škola Apollón Academy

Líbí se nám psát a doufáme, že Vám se líbí číst, zajímavé příběhy zajímavých Třebíčanů. Jedním takovým je příběh Blanky Nohové, ženy, která v Třebíči žije, vychovává své dvě dcerky a v neposlední řadě podniká v oblasti masérství. Postupně si vybudovala pozici na trhu a stálou klientelu. Jako každý, kdo to zkusí, ať už v jakékoli oblasti, narážela na spoustu úskalí, ale jak sama říká, nepřestávala se snažit najít balanc mezi vlastní naivitou a drsnou realitou.

Muži třebíčského hokeje poprvé vyjeli na led

Muži třebíčského hokeje poprvé vyjeli na led

V pondělí se zahájila hokejová příprava Horácké Slavie Třebíč a dvacet osm hráčů začalo trénovat na nové, kvalitní ledové ploše. Bílé hvězdy, posíleny o Lukáše Havla a Romana Erata si první přípravné utkání dají proti Olomouci a to 29.července.

Ta naše Třebíč
facebookvše co Vás zajímá se dozvíte na našem profilu facebook.com