Děti v pohybu

 

Pohyb by měl být životní nezbytností. V poslední době je moderní na to poukazovat. Je prevencí proti civilizačním chorobám, jako je obezita, kardiovaskulární onemocnění, svalová dysbalance apod. Na druhou stranu průzkum Světové zdravotnické organizace uvádí, že Česká republika je na 3. místě v celoevropském měřítku v obezitě. Co s tím?

Dospělý jedinec si nastaví svůj denní harmonogram a je pouze na něm, zda do svého programu procházku v lese, běh nebo návštěvu v posilovně vloží. Je však dobré si uvědomit, že jako rodiče jsme příkladem pro naše děti a vztah k pohybu v něm postupně budujeme. Z hlediska soustředění je pohyb pro dítě dokonce ještě důležitější než pro dospělého, neboť se unaví tělo, ale probouzí mozek a myšlení. Sport a pohyb tedy dokáží ovlivnit i výsledky dítěte ve škole.

Lidský mozek má dvě hemisféry. Každá je zaměřena na jiný druh myšlení a většinou jedna z nich převládá. Levá hemisféra mozku je zaměřena na logické myšlení, čehož využívá tradiční školský systém. V pravé hemisféře naopak nejdeme emoce, představivost, kreativitu apod. Známý je fakt, že optimální je souhra obou hemisfér. Jak ale jejich činnost harmonizovat? Pravá hemisféra je zodpovědná za pohyb levé poloviny těla, levá hemisféra naopak za činnost poloviny pravé. Pro děti předškolního a školního věku je velmi důležitá koordinace a synchronizace pohybů celého těla.

Bohužel moderní doba je přesycená notebooky, mobilními telefony, tablety a nenahrává do karet tělesnému pohybu. Místo proběhnutí se na hřišti, skákání panáka či obyčejné vybíjené upřednostňují dnešní děti sezení u televize nebo u facebooku, znudění adolescenti tráví svůj volný čas s cigaretou…

Nabízí se otázka. Jak tedy můžeme volný čas svého potomka rozumně zorganizovat? I když jsou rodiče v současné době hodně pracovně vytíženi, je to především jejich záležitost.

Jako dobrá alternativa se jeví nabídky odpoledních mimoškolních aktivit. Jejich výčet je obsáhlý, mezi nejvyužívanější patří sportovní, jazykové, dramatické, taneční, keramické kroužky apod.

Dalším vhodným způsobem, jak pomoci svému dítěti strávit volný čas a „splnit si povinnost pohybu“, je přihlásit svého potomka do vhodného sportovního klubu nebo jiné sportovní organizované činnosti. Velkou výhodou organizovaných sportů je začlenění dítěte do kolektivu, jakýsi pocit zodpovědnosti nejen za odvedenou činnost, ale spolupráci s dalšími dětmi a vedoucími.

Při tom všem bychom si měli uvědomit jisté hranice, nepřepínat své děti, nekritizovat za nepovedený výkon či cvik, nezaměřovat je na jednostranný pohyb. I zde platí pravidlo, že méně je někdy více. Zodpovědný rodič kombinaci školních povinností, mimoškolních kroužků a sportovních činností na vyšší úrovni zváží a se zdravým rozumem svému dítěti denní nebo týdenní program zorganizuje.

Dle mého názoru je nabídka sportovních aktivit poměrně široká v rámci základního školství. Větším problémem je pokračování ve sportovním vyžití na školách středních a vysokých. Pokud se dítě aktivně věnovalo sportu do této doby, zvláště v menších městech je již problémem ve sportu vytrvat. Proto by zde bylo vhodné jakýmkoliv způsobem podporovat sportovní přípravky, mládežnický i juniorský sport, využívat všech možností k jejich udržení, obnově či realizaci.

A jak všechny tyto poznatky můžeme využít my jako rodiče? Pomozme svému dítěti zorganizovat čas a naplánovat všechny aktivity tak, aby nakonec byli spokojeni všichni. Podpořme své dítě, aby ve slabé chvilce lehce nevzdávalo těžce vybudované zázemí ve sportu a podporujme vytvářený pocit odpovědnosti nejen ke svému chování, ale i k odvedené činnosti. A hlavně, buďme dobrým vzorem.

 

Aktuality

Masérské škola Apollón Academy

Masérské škola Apollón Academy

Líbí se nám psát a doufáme, že Vám se líbí číst, zajímavé příběhy zajímavých Třebíčanů. Jedním takovým je příběh Blanky Nohové, ženy, která v Třebíči žije, vychovává své dvě dcerky a v neposlední řadě podniká v oblasti masérství. Postupně si vybudovala pozici na trhu a stálou klientelu. Jako každý, kdo to zkusí, ať už v jakékoli oblasti, narážela na spoustu úskalí, ale jak sama říká, nepřestávala se snažit najít balanc mezi vlastní naivitou a drsnou realitou.

Muži třebíčského hokeje poprvé vyjeli na led

Muži třebíčského hokeje poprvé vyjeli na led

V pondělí se zahájila hokejová příprava Horácké Slavie Třebíč a dvacet osm hráčů začalo trénovat na nové, kvalitní ledové ploše. Bílé hvězdy, posíleny o Lukáše Havla a Romana Erata si první přípravné utkání dají proti Olomouci a to 29.července.

Ta naše Třebíč
facebookvše co Vás zajímá se dozvíte na našem profilu facebook.com